Günümüzde en seçkin mesleklerin başında “BANKA” ve “FİNANS” sektörleri gelmektedir. Giderek nitelikli işsizlerin arttığı ortamda seçkin bir meslek grubuna katılmanın yolu, kendimizi farklı kılmaktan geçmektedir.

Çoğu bankanın ilk işe alımlarda çeşitli sınavlar uyguladığı bilinmektedir. Bu sınavlar çeşitli alt başlıkları içermektedir.

Genel Kültür ve Genel yetenek bunlardan birisidir. Normal koşullarda üniversite mezunlarının kolaylıkla çözebileceği sorulara çok kısa süre tanındığı için genellikle sınav sonuna kadar soruların tamamını okumak bile güç olmaktadır. Bunun çaresi ise “Banka Sınavlarına Hazırlık” başlıklı “Genel Kültür ve Genel Yetenek” kitapları ile çalışmaktır.

Diğer bir sınav başlığı görsel zeka  sorularına ilişkindir. Bu konuda kaynak bulmak çok zordur. Hem pratik yapmak hem de soruların çözüm mantığı konusunda çalışmak gerekmektedir. Bunun çaresi “Banka Sınavlarına Hazırlık” kitapları ile sıkı bir antrenman yapmaktır.

Son olarak bu sınavlarda “Alan Bilgisi” başlığı altında hukuk, muhasebe, ekonomi, bankacılık vb. konulara ilişkin sorular sorulmaktadır. Bu soruları yanıtlamak için bildiğiniz konuları tekrar etmek, bilmediğiniz konular için ise kaynaklardan hazırlanmanız gerekmektedir. Bunun çaresi “Banka Sınavlarına Hazırlık” başlıklı “Alan Bilgisi”ni içeren kitaplar ile yoğun çalışma temposuna girmektir.

Aynı zamanda bu konu başlıklarını içeren “Banka Sınavlarında Çıkmış Sorular”ı içeren kitaplardan soru örneklerini görmenin faydası da gözardı edilemez.